Етикети: помен

Спомен

На Стефан Може пак да закъснея, както закъсняха всички. Ще развържа днес вината – като куче да потича по следите ти дълбоки, хоризонта да подуши; щом остане без посока, във снега да се заслуша....

Enjoy this blog? Please spread the word :)