Етикети: НПО

Данъчно третиране на нестопанските организации в САЩ

Написах тази малка книжка преди 20 години, когато в България се дискутираше цялостното уреждане на правния и данъчен режим на неправителствените организации (НПО). Може би ще бъде от интерес за хората, които продължават да...

Enjoy this blog? Please spread the word :)