Етикети: идентичност

Православието: национална или християнска идентичност? Излишен въпрос.

одих се в семейство на невярващи хора, израснали от своя страна също в такава среда. Всякаква християнска приемственост в моето, както и в много други български семейства, е била прекъсната преди поколения. В този...

Enjoy this blog? Please spread the word :)