Tagged: деца

Приспивна

Заспиваш и моля се съня ти да бъде цветен, всяка болка да те забрави. Какво ли мога да направя, освен да кажа: Лека нощ. Заспиваш, леглото става кораб. Отплувай бързо, нямаш време – от...

За едни детски сълзи… с подробности

Истинското зло може да бъде тривиално като сутрешно бръснене. И понеже е тривиално, може да бъде организирано в масови мащаби. Ако предложат на един обикновен човек да вземе един нож и да заколи едно...

Богословие за тригодишни

През зимата на 2001 г., в продължение на няколко дни, с моята дъщеря Павла, тригодишна, проведохме богословски разговори, чието съдържание реших да запиша – не само заради евентуални бъдещи сантименти, но и защото разговорите...

Enjoy this blog? Please spread the word :)